• Anasayfa
  • Kullanım ve Gizlilik
  • Kullanım ve Koşullar

Kullanım ve Koşullar

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. 'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti.  Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler

SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. tarafından garanti edilmemektedir

SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti.  web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. tarafından beyan ve işbu SAKAOĞLU - Gümrük Müşavirliği Lojistik Hiz.Nak.Tic.Ltd.Şti. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Altın Gümrük Müşavirliği & Sakaoğlu Antrepo © 2013. Tüm hakları saklıdır.

design ayrıntı

422 12 48